FNs Verdensmål #12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion

Hos Green Pleasure er vi optaget af at gøre en forskel. Derfor sætter vi fokus på en række af FNs verdensmål i vores måde at drive Green Pleasure på. Læs her hvordan vi særligt arbejder for verdensmål #12 Ansvarligt Forbrug og Produktion.

Den globale produktion af bl.a. fødevarer har et stort aftryk på vores fælles klima og verden. Derfor er det et af de helt markante punkter, som skal ændres i vores fælles fremtid. Vi skal arbejde på at ændre produktionen og forbruget af de forskellige varer og ressourcer, vi hver dag anvender i verden.

Fokusset er også på en effektiv styring af vores fælles naturressourcer såsom madspild og affald fra fødevareproduktion. Industrier, virksomheder og forbrugerne skal alle i samlet flok tilskyndes til at genbruge og reducere affald. På verdensplan skal det samlede madspild halveres per indbygger for at øge chancerne for en forbedret fødevaresikkerhed og ressource-effektiv økonomi. 

Green Pleasures daglige indsats 

Vi har hver eneste dag fokus på at sikre, at vores råvarer kommer fra lokale landmænd med bæredygtig økologisk produktion. Vi er i tæt samarbejde og kontakt med vores landmænd både i Spanien, Danmark og andre europæiske lande. Vores daglige indsats er gennemsyret af, at råvarerne skal have et klimavenligt aftryk på vores miljø, lige fra produktionen til transporten og emballagen som varerne leveres i.

Vi gør en grundig indsats i samråd med vores landmænd for at sikre, at I kan få bæredygtigt producerede råvarer i præcis de mængder, som I ønsker i deres naturlige sæson, hvor de er bedst. Hermed bekæmpes madspild og holdes på et minimalt niveau, samtidig med at de rette ressourcer anvendes til produktionen. I kan lige nu bestille præcis de råvarer, som I ønsker, i præcis de specifikke mængder som kræves. Det hele bestilles efter at ordren registreres hos os, så landmanden ikke behøver at høste mere end højst nødvendigt. Samtidig så tager vi vores trækasser retur og genanvender dem så længe det er muligt, når distributøren igen lægger vejen forbi vores kunder.

Læs mere om klimamålet om ansvarligt forbrug og produktion her: https://www.verdensmaalene.dk/maal/12 

Søg