FNs Verdensmål #13 - Klimaindsats

Hos Green Pleasure er vi optaget af at gøre en forskel. Derfor sætter vi fokus på en række af FNs verdensmål i vores måde at drive Green Pleasure på. Læs her hvordan vi særligt arbejder for verdensmål #13 Klimaindsats.

FNs verdensmål har til formål at skabe en mere bæredygtig udvikling for os mennesker, såvel som planeten vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, hvoraf Klimaindsats indgår som mål #13. Det overordnede fokus for målet er at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau gennem forskellige tiltag mod bl.a. udledningen af drivhusgasser.

Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i vores klimasystem, som vil kunne resultere i uoprettelige konsekvenser, hvis ikke vi gør en kollektiv indsats for en ændring nu, og derfor gør vi naturligvis alt, hvad vi kan for at bidrage til kampen for mindre klimabelastning.

Vores fokus og indsats
Hos Green Pleasure er miljøet og vores klimaaftryk altid på dagsordenen. Derfor tænker vi bæredygtighed ind i alle dele af virksomheden lige fra valg af avlere til valg af transportmidler og emballager. Vi er meget opmærksomme på kun at samarbejde med økologiske avlere i Europa, som kan dokumentere, at de producerer råvarerne på bæredygtig vis, hvilket vi sikrer os gennem vores direkte kontakt til bonden.

Når du handler hos Green Pleasure, transporteres dine råvarer altid på den mest bæredygtige måde fra avler til dig. Det betyder, at vi udelukkende anvender fulde lastbiler til at køre råvarerne til Danmark i stedet for brug af f.eks. fly. Ved at bringe varerne direkte til Danmark udenom diverse kølelagre, modningskamre m.m., reducerer vi ikke kun den tid, det tager at transportere de friskhøstede råvarer til dig – vi reducerer samtidig CO2-forbruget betydeligt. På det sidste stykke vej til din dør transporteres råvarerne desuden i elbiler, der hvor det er muligt.

Og det her er kun starten. Vi arbejder hele tiden på, hvordan vi kan optimere alle dele af vores forretning til gavn for vores fælles jord. Det skal være nemt at handle Europas bedste kvalitetsråvarer i sæson, men det må aldrig blive på bekostning af vores miljø og fælles jord, som skal danne rammen for vores fremtidige generationer.

Læs mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaalene.dk/maal/13 

Søg